K zapůjčení

Centrum pro rodinu KLUBKO

Seznam literatury a publikací  1/2020

 1. Pěstounská péče a adopce, Zezulová D., Portál, 2012
 2. Dítě v nové rodině, kolektiv autorů, Grada, 2013
 3. Domov je místo, odkud tě nevyhodí …ani když vyrosteš, Zezulová D., Smart press, 2012
 4. Děti, které se rodí v srdci, Striová M., Portál, 2013
 5. Bezpečná vazba mezi náhradními rodiči a dítětem, Cairns K., Portál, 2013
 6. Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči, Vágnerová M., Středisko náhradní rodinné péče, 2012
 7. Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči, Gabriel Z., Novák T., Grada, 2008
 8. Krizová intervence pro praxi, Špatenková a kol., Grada, 2012
 9. Romské dítě v náhradní rodině, Vančáková M. Rozum a cit, 2009
 10. Budování identity dítěte, Klimeš J., Rozum a cit, 2009
 11. Děti a sexualita, Johnson T.C., Rozum a cit, 2009
 12. Provázení rodiny jako dlouhodobý proces, Rozum a cit, 2009
 13. Příklady táhnou, Sborník kazuistik z případových konferencí, Salačová L. a kol., Rozum a cit, 2010
 14. Na jedné lodi aneb Jak uspořádat případovou konferenci v oblasti péče o ohrožené děti, Rozum a cit, 2010
 15. Vztahový labyrint v náhradní rodině, vlastní rodina přijatých dětí, Uhlířová V., Rozum a cit, 2012
 16. Dítě ve výchově příbuzných, Uhlířová V.,Rozum a cit, 2010
 17. Zvykáme si jeden na druhého aneb Nová náhradní rodina v procesu adaptace, Centrum návrat, Středisko náhradní rodinné péče, 2012
 18. Až se narodíš, budeš doma, Žilinčíková D.,Rozum a cit ,2010
 19. Dítě jiného etnika v náhradní rodinné péči, Vančáková M., Středisko náhradní rodinné péče, 2011
 20. Dítě v náhradní rodinné péči očima pediatra, Čermáková M., Středisko náhradní rodinné péče, 2012
 21. Dítě v náhradní rodině potřebuje i vaši pomoc ( informace a pracovní listy pro pedagogy), Grohová, Bubleová, Vávrová, Frantíková, Středisko náhradní rodinné péče, 2011
 22. Zdravotně znevýhodněné dítě v náhradní rodinné péči, Vágnerová M., Středisko náhradní rodinné péče, 2011
 23. Pěstounská péče na přechodnou dobu pro nejmladší děti, MPSV, 2011
 24. Vývoj dětí v náhradních formách péče, MPSV, 2011
 25. Soubor vybraných dokumentů Rady Evropy v oblasti ochrany práv dětí, MPSV, 2011
 26. Dítě na zabití, Štípek P., Portál 2011
 27. Do školy beze strachu, Krowatschek D.,Holger D. Computer Press Brno, 2007
 28. Tajemství výchovy dívek, Biddulph S., Portál, 2013
 29. Výchovné maličkosti, Mertin V., Portál 2011
 30. S dětmi chytře a moudře, Říčan P., Portál, 2013
 31. Děti jsou hosté, kteří hledají cestu, Prekopová J.,Schweizerová Ch., Portál, 2012
 32. Pohodoví rodiče – pohodové děti, Jungwirtová , Portál, 2009
 33. Děti potřebují hranice, Jan-Uwe Rogge, Portál, 2013
 34. Co, kdy a jak ve výchově dětí, Matějček Z., Portál 2013
 35. Co děti nevíc potřebují, Matějček Z., Portál 2013
 36. Péče o dítě od kojeneckého do školního věku, Gregora M., Grada, 2007
 37. Štěstí, neštěstí, lásky, pěstounství, Prošková D.NLN, 2012
 38. Sama bych se v nebi bála…, Janáková L. Triton, 2012
 39. Hlas dítěte v náhradní rodinné péči a jak mu naslouchat, Pemová T.,Ptáček R.,Macela M., Kruh rodiny, 2015
 40. Jak žít a nezbláznit se, Lidmila Pekařová, Poznání
 41. Rozbitá, Glass C., Portál 2011
 42. Prevence traumatu u dětí, Levine P.A., Klineová M., Maitrea, 2014
 43. Nikdy není pozdě na šťastné dětství, , Portál 2015
 44. Děti a jejich sexualita, kolektiv autorů, Albatros 201
 45. Prarodiče, rodiče a vnoučata, Lusso V.C., Portál 2012
 46. Cesta k mým matkám, Holá E. Jota, 2012
 47. Děti a peníze, Laniado N.,Portál 2002
 48. Umění komunikace s dětmi, Ginott H., Portál 2015
 49. Dcera padajícího listí, Štolbová T.N., Triton 2014
 50. Vychováváme děti a rosteme s nimi, Aldortová N., Práh 2010
 51. Spratek, Příběh dítěte, které nikdo nemiloval, Torey l. Hayden, Portál 2012
 52. Čítanka pro rodiče, Petra Vrtbovská, Natama 2012
 53. Vytváření KNIHY ŽIVOTA, Tony Ryan, Rodger Walker, Natama, 2006
 54. Užitečný rádce pro (náhradní) rodiče, Petra Winnette, Natama 2016
 55. Všude dobře, doma nejlíp, Jacqueline Wilsonová, BB Art 2011
 56. Malinka, Dita Táborská, Host 2017
 57. Svépomocné aktivity v oblasti náhradní rodinné péče, kolektiv autorů, Kruh rodiny 2017
 58. Tři kroky k samostatnému životu, kolektiv autorů, Kruh rodiny 2016
 59. Právní a finanční aspekty doprovázení pěstounských rodin, nadační fond JT 2013
 60. Peníze nerostou na stromech, Paul Mason, Junior 2013
 61. Vedení rozhovoru s dítětem, Veronika Uhlířová, Velký vůz Sever, 2013
 62. Najděte si svého marťana, Marek Herman 2014, apak
 63. Výchova kluků, Steve Biddulph, Portál 2016
 64. Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly, Adele Faber, Elaine Mazlish, Albatros , 2013
 65. Budování citového pouta, Daniel Hughes, fyso 2017
 66. Děti jsou bez viny, metodika pro práci s rodinami s uvězněným rodičem, Centrum pro rodinu a děti Přerov, 2018
 67. Kontakt dětí v náhradní rodinné péči s biologickou rodinou, Jana Kocourková, Ria Černá, Amalthea, 2018
 68. Dobrý pěstoun, Náhradní rodinná péče v ČR, kolektiv autorů, Asociace poskytovatelů sociálních služeb, 2018

 

Pěstounství jako cesta, Rozum a cit, DVD

Výchova dětí 6 až 15 let, Lidmila Pekařová, DVD

Komunikace s dětmi aneb proč to neumíme, Lidmila Pekařová, DVD

Citová výchova, Lidmila Pekařová, DVD

V hlavě, film DVD

Bílý oleandr, film DVD

Jmenuji se Sam, film DVD