Užitečné odkazy

UŽITEČNÉ ODKAZY

 • www.nahradnirodina.cz: Tento portál obsahuje důležité informace a poradenství o náhradní rodinné péči  (o pěstounské péči a osvojení).
 • www.rozumacit.cz: Webové stránky poskytují informace o náhradní rodinné péči, ale také o nadačním fondu Rozum a cit.
 • www.rpp.cz: Tento webový portál obsahuje veškeré informace o pěstounské péči na přechodnou dobu, ať už pro odborníky, zájemce o PPPD či širokou veřejnost.
 • www.rodina.cz/rubrika/adopce: Na těchto webových stránkách naleznete zajímavé články o náhradní rodinné péči.
 • www.sancedetem.cz: Tento internetový portál nabízí kvalitní informace z oblasti zabývající se ohroženými dětmi v České republice. Články, jež zde najdete, jsou určeny zejména rodinám s dětmi, které potřebují poradit nebo se zorientovat v problémové situaci, již právě řeší, a dále pro všechny, které zajímá tematika ohrožených dětí.
 • www.mpsv.cz/cs/7256:  Webové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí, kde vysvětlují jaké jsou možné formy náhradní rodinné péče.
 • www.vzd.cz: Webové stránky o dětech, které jsou v náhradní rodinné péči.

 • www.rodicovskalinka.cz : webové stránky, které nabízí krizovou pomoc, rodinné a výchovné poradenství po telefonu.  

 

ODKAZY NA WEBOVÉ PORTÁLY NADACÍ A NADAČNÍCH FONDŮ POSKYTUJÍCÍ PODPORU V OBLASTI NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

 • www.nadacnifondjt.cz - nadace přispívá pěstounským rodinám především na rovnátka pro děti, nákup standardních pomůcek pro děti do školy, nákup standardního vybavení dětského pokoje.
 • www.nadaceterezymaxove.cz - nadace přispívá pěstounským rodinám především formou podpory vyššího vzdělání, mimoškolních výukových kurzů a výukových potřeb, formou podporu zájmových kroužků, sportovních a podobných volnočasových aktivit.
 • www.nadacnifondalbert.cz - nadace přispívá pěstounským rodinám především na individuální podporu vzdělávacích a rozvojových potřeb konkrétních dětí a mladých lidí do 26 let např. financování formou podpory vyššího vzdělání, financování řidičských průkazů, proplacení zájmových aktivit dětí, pravidelného doučování či terapeutické a jiné odborné pomoci.
 • http://nadacnifondklausovych.cz - nadace přispívá pěstounským rodinám především na jazykové kurzy, stipendia, kroužky či řidičské průkazy.

 

Spolupracujeme s Dětskou ozdravovnou Království: