Soupis směrnic a pracovních postupů

 

Směrnice pracovního postupu

Ke standardu

Číslo předpisu

Název

1.

1. a)

E/1/NRP

Poslání, cíle a způsoby činnosti pověřené osoby

2.

1. b)

E/2/NRP

Střet zájmů

3.

2. a)

E/3/NRP

Ochrana práv a chráněných zájmů

4.

2. b)

E/4/NRP

Ochrana dítěte před zneužíváním, zanedbáváním a týráním

5.

4. a)

4. b)

E/5/NRP

Informovanost cílové skupiny

Pravidla a postupy pro odmítnutí služby

6.

5. b)

E/6/NRP

Navazování a rozvíjení kontaktů a sociálních vztahů s osobami dítěti příbuznými nebo blízkými

7.

6. c)

7. c)

B/6/NRP

Pracovní profil zaměstnance

8.

7. b)

8. b)

8. d)

E/7/NRP

Zaškolování nových zaměstnanců

Individuální plány dalšího vzdělávání

Supervize

9.

9. a)

E/8/NRP

Metodiky a pracovní postupy

10.

9. c)

E/9/NRP

Klíčový pracovník

11.         

10. a)

E/10/NRP

Pravidla pro uzavírání, změnu a zrušení dohody o výkonu pěstounské péče

12.

10. b)

10. d)

E/11/NRP

Naplňování Plánu doprovázení pěstounské rodiny

13.

11. a)

11. b)

11. c)

E/12/NRP

Předávání informací

14.

12. a)

E/13/NRP

Změna situace v rodině

15.

13. a)

E/14/NRP

Pravidla pro vedení spisové dokumentace

16.

14. a)

E/15/NRP

Vyřizování a podávání stížností

17.

15. a)

B/8/NRP

Mimořádné situace a postupy při jejich řešení

18.

16. a)

16. b)

E/16/NRP

Zvyšování kvality výkonu sociálně-právní ochrany