Iva Rejlová                
  Rooseveltova 315, 544 01 Dvůr Králové n. L.
    776 040 612
   fundraising@charitadk.cz
 

 www.dk.charita.cz/jak-nas-podporit/

Jak nás podpořit

Farní charita Dvůr Králové n. L. je nestátní nezisková organizace. Na základě vypsaných grantových řízení se uchází o finanční prostředky z veřejných zdrojů nebo nadací a nadačních fondů pro svoji činnost. Dále je financována z darů firem, jednotlivců, z výtěžku pořádaných sbírek a  také z příjmů od uživatelů služeb.

Proč?

  • Pomůžete projektu, který již dlouhodobě funguje a pomáhá mnoha uživatelům

  • Zveřejníme Vás mezi dárce naší Charity, pokud o to projevíte zájem (webové stránky, výroční zpráva aj.)Finanční i materiální dary na charitativní účely je možné odečíst ze základu daně z příjmu. Fyzické osoby mohou podle § 15 odst. 8 zákona 586/1992 Sb. v platném znění od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich celková částka za zdanitelné období přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. Nejvýše však lze odečíst 10% ze základu daně. Právnické osoby mohou dar odečíst podle § 20 odst. 8, pokud částka činí alespoň 2000 Kč, nejvýše však 5% ze základu daně.

Naši Farní charitu můžete podpořit několika způsoby: 

  • Finanční podpora

 Jestliže chcete naši charitu podpořit finančním darem, vytiskněte prosím dvakrát tuto darovací smlouvu a vyplňte. Máte-li jakékoliv dotazy, můžete se obrátit na fundraisera (viz kontakty výše), nebo na kancelář FCHDK: 

    491 616 381, 734 435 102    (kancelář)                            Darovací smlouva :        Darovací smlouva

   reditel@charitadk.cz

           sekretariat@charitadk.cz   

  

  • Materiální podpora

Pokud máte nějaké materiální věci, které již nepotřebujete a chtěli byste je darovat nám, nebo našim prostřednictvím jiným potřebným lidem, budeme rádi, když nám je nabídnete. Vždy se však předem spojte s vedoucími jednotlivých středisek (viz kontakty).

  • Duchovní podpora

V práci pro druhé je zapotřebí mít i dobré duchovní zázemí. Charita jako církevní organizace je vděčná za vaše modlitby, které nám vyprošují pomoc a Boží požehnání.

  • Dobrovolnická pomoc

Dobrovolník je ochotný věnovat část svého volného času pro druhé. Zkušenost ukazuje, že dobrovolná spolupráce je oboustranně pozitivní a obohacující. Chcete-li, můžete se k nám připojit. Oceníme jakoukoli pomoc. 

Kdo už se zapojil

 

Všem, kteří nám pomáhají, upřímně děkujeme.