Slavnostní rozeslání koledníků Dvůr Králové n. L.

TKS spot Tříkráloví koledníci se již chystají na letošní sbírku. Sejdou se ve čvrtek 4.1. 2018 v 16:00 hod na Římskokatolické faře.

Slavnostní rozesílání koledníků, účastnících se Tříkrálové sbírky je u nás ve Dvoře Králové n. L. již zaběhlým zvykem. Letošní žehnání se uskuteční ve čtvrtek 4. ledna 2018 v 16 hodin na faře v Palackého ulici čp. 99.

Těšíme se na hojnou účast a doufáme v dobrý průběh Tříkrálové sbírky.