Občanská poradna ve Vrchlabí

LogoObčanskáPoradna_V1Ja také možnost využít  Občanskou poradnu ve Vrchlabí

Občanská poradna působí ve Vrchlabí jednou týdně, a to v úterý od 12:30 do 16:30 v prostorách Centra psychologické podpory (MŠ Komenského), Komenského 1248, Vrchlabí.

Jejím zřizovatelem je Farní charita Dvůr Králové nad Labem. Nejčastější otázky, kterými se pracovníci s klienty zabývají, se týkají finanční problematiky - zejména dluhů a možnosti podat návrh na oddlužení. Současně poskytujeme klientovi zdarma pomoc se zpracováním, vyplněním a podáním návrhu. 

Poradenství je poskytováno zdarma v těchto oblastech:

  • Finanční problematika (např. dluhy, exekuce, oddlužení)
  • Sociální dávky a pomoc (např. SSP, hmotná nouze)
  • Pojištění (např. důchodové, nemocenské)
  • Bydlení (např. oblast nájmu)
  • Rodinné vztahy (např. rozvod, výživné, problémové soužití)
  • Pracovněprávní
  • Majetkoprávní (např. spotřebitelská problematika, dědictví, spoluvlastnictví)
  • Právní systém (např. vysvětlení textu usnesení soudu)

 

Bližší informace naleznete na: http://dk.charita.cz/op/

Telefon: 499 620 431, 731 598 850, 739 685 113