Co se skrývá pod pojmem terén v sasce?

SAS ilustrační fotoSociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Klub Labyrint má jak ambulantní tak terénní formu služby. A co si představit pod pojmem terén?  

lišta CB 2016

Co se skrývá pod pojmem terén v sasce?

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Klub Labyrint má jak ambulantní tak terénní formu služby. A co si představit pod pojmem terén?  Velikou škálu aktivit, které se odehrávají výhradně mimo prostory ambulance. Nejčastější podobou terénu je návštěva rodin v jejich přirozeném prostředí, tudíž u nich v domácnosti.

Další podobou může být doprovod, který lze uskutečnit doprovázením dětí do škol, dospělých na úřady, k soudům, na pojišťovnu nebo třeba k lékaři. Klienti si často sami nevědí rady například s vyplněním formulářů nebo chtějí podpořit při komunikaci.

Co také určitě patří do terénu, je účast sociálních pracovníků na případových konferencích, výchovných komisích nebo kulatých stolech. Zde nejčastěji probíhá koordinace všech zainteresovaných subjektů v práci s rodinou. Dochází k předání informací, na čem je s rodinou pracováno, co funguje, kde jsou silné a slabé stránky a co ještě se pro řešení nepříznivé sociální situace nabízí. V různé míře jsou zainteresovány i samotné rodiny, např. při případových konferencích jsou důležitými a neodmyslitelnými partnery.

Jako zpestření práce v terénu je monitoring okolí. Sociální pracovníci zaznamenávají zajímavá i netradiční místa, ulice, rozdávají letáky a snaží se oslovovat kolemjdoucí chodce a informovat je o službě. Sociální pracovníky občas oslovují i sami lidé a prosí o radu. Sociální pracovník posoudí, zda spadá do cílové skupiny služby a případně odkáže na dostupnou službu, kde mu pomohou s řešením situace.

Aktivita je součástí individuálního projektu „Služby sociální prevence v Královehradeckém kraji IV“, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Bc. Marcela Zálišová

sociální pracovnice

SAS Klub Labyrint

http://dk.charita.cz/labyrint/

4. července 2018

SAS ilustrační foto