Židle pro pracovníka
10. července 2019 Články

Židle pro pracovníka

Pomocí Mobilní aplikace EPP od Skupiny ČEZ jsme se pokusili o získání nového vybavení do Občanských poraden.

Včera jsme si v aplikaci EPP přečetli úžasnou zprávu: Cíl byl dosažen! 
Děkujeme všem, kdo nás svým pohybem podpořili.

Epp projektJsme nezisková organizace, která poskytuje šest různých sociálních služeb ve Dvoře Králové a jeho okolí. Z nadačního příspěvku bychom rádi podpořili naše Občanské poradny, které fungují v Hořicích, ve Dvoře Králové, Jaroměři, Vrchlabí a Trutnově. Občanské poradny poskytují bezplatné, nezávislé a diskrétní poradenství v oblasti právní, sociální, pracovně právní, bydlení, dluhové problematiky a mezilidských vztahů. Poskytují informace, rady a pomoc všem, kteří se na poradnu obrátí v nepříznivé sociální situaci nebo ve chvíli, kdy jim tato situace hrozí. Z nadačního příspěvku bychom rádi obnovili zázemí občanských poraden a vytvořili místo, kde se bude dobře cítit nejen klient, ale i sociální pracovník. Konkrétně vybavíme poradny novými stoly, židlemi, křesílky, počítači a tiskárnou a dalšími nezbytnými věcmi pro provoz.
Cíl: 99 000 Kč
Za Vaši podporu velmi děkujeme!

Více o aplikaci EPP a podporovaných projektech.