Po deseti letech ukončujeme pečení trdelníků
5. května 2020 Články

Po deseti letech ukončujeme pečení trdelníků

V souvislosti s ukončením výroby a pečení trdelníků bychom chtěli poděkovat všem, kteří podpořili činnost Farní charity Dvůr Králové nad Labem zakoupením trdelníků na některé z veřejných akcí, kterých jsme se za posledních více jak deset let účastnili.

S výrobou a pečením trdelníků jsme začali v roce 2010. Důvodem byla možnost získat další zdroj finančních prostředků na dofinancování sociálních služeb a také vytvoření finanční rezervy pro naši činnost. Do této aktivity byli v rámci dobrovolnictví zapojeni zaměstnanci naší charity. Účastnili se pečení ve svém volném čase. Postupem času jsme získali skupinku dalších dobrovolníků.

Při pečení jsme zažili veselé i krušné chvilky, užili jsme si rozmary počasí. Za všech okolností jsme přitom ale důsledně dbali na kvalitu našich trdelníků.

Pečení trdelníků splnilo účel a přineslo nejen potřebné peníze, ale i zviditelnění charity jako takové a pro naši organizaci pak zkušenosti s jiným druhem práce. V neposlední řadě nám tato činnost přinesla i větší sounáležitost mezi zaměstnanci.

Ke konci minulého roku jsme se rozhodli pečení trdelníků ukončit. Děkujeme proto všem, kteří nás podpořili nákupem. Organizátorům akcí a trhů pak za možnost se zúčastnit. A díky patří všem našim zaměstnancům a dobrovolníkům za práci, kterou při pečení trdelníků odvedli.

Farní charita Dvůr Králové nad Labem