Děkujeme zaměstnancům JUTA a.s.
25. února 2019 Články

Děkujeme zaměstnancům JUTA a.s.

Poděkování

Jménem královédvorských neziskových organizací děkujeme všem zaměstnancům JUTA a.s. za finanční podporu. Díky jejich štědrosti můžeme poskytovat kvalitnější služby ve Farní charitě DKnL, Diakonii, Arnice a Misericordia, o.p.s.

DSCF2823