Osobní asistence - Domácí péče


  • Tel.: 491 616 381, 731 401 416
 
Erbenova 2355, Dvůr Králové nad Labem, 544 01 Vedoucí služby: Mgr. Jana Čudejková - vedoucí zařízení, sociální pracovnice

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

 

Webová stránka služby

Provozní doba: 0.00 - 24.00 hodin


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Jana Čudejková - vedoucí zařízení, sociální pracovnice Renáta Pospíšilová - Pracovnice v sociálních službách Adéla Cicáková - osobní asistentka Jaroslava Čeřovská - osobní asistentka Iva Dvorská - osobní asistentka Irena Exnarová - osobní asistentka Petra Frodlová - osobní asistentka Jana Jahelková - osobní asistentka Lada Kudrnová - osobní asistentka Miroslava Malinová - osobní asistentka Martina Mazáčová - osobní asistentka Hana Pojezdná - osobní asistentka Ivana Simonová - osobní asistentka Veronika Šolcová - osobní asistentka