ORGANIZAČNÍ STRUKTURA V NZDM

                      

Vedoucí  NZDM                                             0,3 úvazku

Sociální pracovník                                         0,2                                      
Sociální pracovník                                         1

Pracovník v sociálních službách                   0,3
Pracovník v sociálních službách                   0,2