Veřejný závazek

Poslání:

Občanská poradna Farní charity Dvůr Králové nad Labem poskytuje poradenství lidem v obtížné sociální situaci, kteří nemají dostatek informací pro její řešení, nebo je neumí použít.

Poskytnuté poradenství je zaměřené na nalezení možných řešení, podporu a pomoc klientovi.

Cílem služby je:

  • klient, který se orientuje ve své situaci
  • klient, který zná možná řešení a ví, jak je použít

Zásady:

  • nestrannost
  • individuální přístup
  • anonymita

Cílová skupina:

  • osoby v krizi
  • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

Věková kategorie klientů:

  • od 16 let

Kapacita:

  • 2 klienti v daný okamžik (1 klient v OP Dvůr Králové, 1 klient v dalším místě poskytování služby)
  • 1 klient v daný okamžik (OP Jaroměř, OP Hořice)