Bc. Petra Vališková                Vališková Petra2
  Palackého 99, 544 01 Dvůr Králové n. L.
  499 620 431, 731 598 850
   poradna@charitadk.cz
   www.dk.charita.cz/op

 

   

 

 

 

Občanské poradny v rámci Farní charity

Pravidla konzultace:

Délka konzultace je stanovena přibližně na 45 minut. V případě potřeby ji může poradce dle svého uvážení zkrátit či prodloužit (složitější řešení problémů, např. oddlužení). Služba může být poskytnuta jednorázově nebo opakovaně dle domluvy.

Na konzultace je potřeba se objednat, a to telefonicky, mailem či osobně. Pokud se nemůžete na sjednanou schůzku dostavit, je třeba se omluvit, abyste neblokovali službu ostatním! Děkujeme!

Poradci jsou navzájem zastupitelní, tj. klient nemá možnost vybrat si poradce.

Poradce může odmítnout zájemce či klienta pro daný konzultační den, který je zjevně pod vlivem alkoholu, drog, který slovně či fyzicky napadá poradce či ostatní klienty. Tyto osoby jsou odkázány na jiný konzultační den.

 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

  Děkanský úřad, Palackého 99

  Telefon: 499 620 431, 731 598 850

   E-mail: poradna.dvur@charitadk.cz

Pondělí

8:30 - 12:00

13:00 - 17:00

Úterý

8:30 - 12:00  

13:00 - 17:00

Čtvrtek

8:00 - 12:00

 

   Pobočka Vrchlabí - každé úterý od 12:30 do 16:30 hod.

                - v prostorách Centra psychologické podpory, Vrchlabí, Komenského 1248

 

   Pobočka Hostinné – 1x měsíčně po domluvě od 12:30 do 16:30 hod.

                 - Městský úřad, Náměstí 69, Hostinné

       - Termíny pro rok 2017 - první pololetí: 19. 1.; 16. 2.; 16. 3.; 27. 4.; 25. 5.; 22. 6.;

        - druhé pololetí: 20. 7.; 17. 8.; 21. 9.; 12. 10.; 9. 11.; 23. 11.; 7. 12.

 JAROMĚŘ

  Městský úřad, nám. Československé armády 16  (k doptání na podatelně)

  Telefon: 731 598 850

   E-mail: poradna.jaromer@charitadk.cz

Středa

8:30 - 12:00

12:30 - 16:00

 

 HOŘICE

  Bývalá poliklinika 2 (naproti Speciální škole), Husova 321

  Telefon: 493 592 026

   E-mail: poradna.horice@charitadk.cz

Pondělí

8:00 - 12:00

13:00 - 16:30

Středa

8:00 - 12:00

Jiné místo poskytování služby:
 
Vrchlabí - každé úterý od 12:30 do 16:30
                - v prostorách Centra psychologické podpory, 
                 Vrchlabí, Komenského 1248
 
Hostinné - dle domluvy
                 - Městský úřad

 

Poslání:

Občanská poradna Farní charity Dvůr Králové nad Labem poskytuje poradenství lidem v obtížné sociální situaci, kteří nemají dostatek informací pro její řešení, nebo je neumí použít.

Poskytnuté poradenství je zaměřené na nalezení možných řešení, podporu a pomoc klientovi.

Cílem služby je:

 • klient, který se orientuje ve své situaci
 • klient, který zná možná řešení a ví, jak je použít

Cílová skupina:

 • osoby v krizi
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

Věková kategorie klientů:

 • od 16 let

Kapacita:

 • 2 klienti v daný okamžik (1 klient v OP Dvůr Králové, 1 klient v dalším místě poskytování služby)
 • 1 klient v daný okamžik (OP Jaroměř, OP Hořice)

Zásady občanských poraden Farní charity Dvůr Králové nad Labem

 • nestrannost – poradce je nestranný - eliminuje své názory, postoje, hodnoty, nabízí klientovi varianty řešení, dává mu prostor, aby se mohl sám rozhodnout, toto rozhodnutí respektuje. Je nestranný i v případě konfliktu osoby ve vztazích (např. klient nadává na své příbuzné).
 • individuální přístup – poradce přistupuje ke každému klientovi dle jeho individuálních potřeb, vychází z jeho možností a schopností.
 • anonymita – klienti v OP vystupují anonymně. Poradce jedná diskrétně, je vázán mlčenlivostí a považuje všechna sdělení klientů za důvěrná.

Na OP se můžete obrátit v těchto oblastech:

 • Soc.dávky a pomoc (např. SSP, hmotná nouze)
 • Pojištění (např. důchodové, nemocenské)
 • Bydlení (např. oblast nájmu)
 • Rodinné a mezilidské vztahy (např. rozvod, problémové soužití)
 • Pracovněprávní
 • Majetkoprávní (např. spotřebitelská problematika, dědictví, spoluvlastnictví)
 • Finanční problematika (např. dluhy, exekuce, oddlužení)
 • Právní systém (např. vysvětlení textu usnesení soudu)
 • Ostatní  

OP poskytuje informace, rady, pomoc:

 • Informace: jsou konkrétní, obecně platné (např. citace ze zákona)
 • Rada: je to informace, která je převedena do konkrétní situace člověka
 • Pomoc: je to praktická činnost v prostorách poradny (např. vyplnění formuláře)

Během poradenského rozhovoru Vám můžeme např. domluvit schůzku na městském úřadě, úřadě práce, intervenčním centru, policii, soudu, ČSSZ, OSSZ apod., můžeme předat kontakt nebo domluvit schůzku u dalších organizací, které umí řešit část Vaší zakázky, můžeme Vám pomoci při vyplnění formulářů, složenek, vyřizování telefonátů či mailů za Vaší přítomnosti, mapujeme Vaši situaci, pokud to řešení případu vyžaduje, a tím zjišťujeme, zda Vám může pomoci někdo z blízkého okolí.