Pohádkový les 2017 - pážata a rytíři

DSCN6872

Začátek června je jako obvykle naplněný programy pro děti a celé rodiny. Náš pohádkový les k nim patří již od roku 2007.

Z poměrně malé akce pořádané Nízkoprahovým zařízením Střelka za ty roky o hodně povyrostl. Letos se na organizaci podíleli nejen pracovníci Farní charity Dvůr králové n. L., ale také 1. roj světlušek ze střediska Zvičina, Mateřské centrum Žirafa, ŘK farnost Dvůr Králové n. L. a jako hlavní aktéři mladí šermíři z oddílu Legenda Aurea. Proč zrovna šermíři? Děti, které do pohádkového lesa přišly, byly letos pážaty. Podrobily se devíti zkouškám, v nichž musely prokázat své dovednosti, zručnost a hbitost, za což na každém stanovišti obdržely drobný předmět. V cíli je pak čekal král, který s nimi pohovořil o cestě lesem a poté je pasoval na rytíře. Rozzářené děti, nyní už rytíři a rytířky obdržely diplom, odměnu z královského pokladu a mohly se po té námaze občerstvit. Obohacením byly také ukázky šermu, předváděné členy Legendy Aurey a možnost lukostřelby.

Související galerie