Velikonoční přání 2013

 

Přejeme Vám, ať velikonoční svátky přinesou blahodárný úsvit i do vašeho života.

Poděkování všem od STD Dvůr Králové n. L.

 

    Sociálně terapeutické dílny dne 16. 4. 2013 slaví 2 roky od svého vzniku.

Aktuální téma - oddlužení

 S problematikou dluhů se v současné době potýká čím dál víc občanů nebo domácností. Jedním způsobem, jak vzniklé potíže řešit, je možnost oddlužení („osobní bankrot“). Tento institut dlužníkovi umožňuje „nový start“, tedy naději na vyřešení jeho tíživé situace během relativně krátké doby.

Charitní služby v ohrožení, chybí finance

Charitní služby v ohrožení, chybí finance

Charitě ČR chybí na provoz sociálních služeb jednotlivých charit 170 405 000 Kč. Kvůli napjatým rozpočtům i škrtům vlády, krajů i obcí je tak ohroženo 427 služeb pro seniory, zdravotně postižené, matky s dětmi v tísni, lidi bez domova a další tisíce klientů v tíživé životní situaci.

Máme nového papeže Františka

Máme nového papeže Františka

Sbor kardinálů-volitelů zvolil 13. března nového římského biskupa - papeže, nejvyššího představitele římskokatolické církve. Stal se jím kardinál Jorge Mario Bergoglio, arcibiskup z argentinského Buenos Aires a přijal jméno František.

Měníme interiér klubu -  Střelka + Labyrint

 

  S novou službou inovovujeme interiér Klubu

Benedikt XVI. oznámil rezignaci na papežský úřad

Benedikt XVI. oznámil rezignaci na papežský úřad

Svatý otec Benedikt XVI. (85 let) uvedl, že 28. února 2013 opustí svůj úřad. Důvodem jeho rozhodnutí je vysílení a pokročilý věk.

Charita chystá pro věřící akci Postní almužna

Charita chystá pro věřící akci Postní almužna

K postní době již tradičně patří duchovně-formační akce Postní almužna. Během tohoto období mají věřící v ČR opět možnost návratu ke starobylé tradici – almužně. Takto získaný finanční obnos pak pomůže lidem v nouzi v daném místě.

Charita ČR má nového ředitele

Charita ČR má nového ředitele

Novým ředitelem Charity ČR je od 1. února 2013 Lukáš Curylo, který je současně ředitelem Diecézní charity ostravsko-opavské. Ve funkci ředitele Charity ČR vystřídal Oldřicha Haičmana, kterému k 31. lednu 2013 skončil jeho mandát.  

Výnost tříkrálové sbírky ve Dvoře králové 2013

Děkujeme, že jste naši Charitu podpořili.