Tříkrálová sbírka celostátně již potřinácté

Již potřinácté vyjdou počátkem ledna 2013 do ulic měst a obcí koledníci Tříkrálové sbírky, aby lidem popřáli šťastný nový rok, podarovali je zpěvem a drobným dárkem a poprosili o příspěvek do zapečetěné pokladničky na pomoc těm, kteří si sami pomoci nemohou. Sbírka začíná 2. ledna. 

Vánoční přání od naší Farní charity

„Já jsem ten chléb živý,

který sestoupil z nebe;

kdo jí z tohoto chleba,

živ bude navěky.“ 

    Jan 6,51  

Biskupství královéhradecké nabízí uplatnění na pozici:

Technik / technička pro vikariáty Jilemnice a Trutnov

Celocharitní schůze

 

Dvakrát do roka se sejdou všichni zaměstnanci naší Farní charity, aby se dozvěděli aktuální zprávy z dění v jednotlivých službách. Následné posezení u dobrého jídla podporuje týmovou spolupráci a vzájemné poznávání...

Farní charita ve Dvoře Králové nabízí novou službu pro rodiny s dětmi

 

Od ledna příštího roku budou moci obyvatelé Dvora Králové nad Labem a okolí využívat novou službu Farní charity.

NZDM Střelka, prevence a školy

 V letošním roce se pracovníkům NZDM Střelka podařilo představit preventivní programy místním školám.

Střelka chce pomáhat školám

NZDM Střelka nabízí školám preventivní programy týkající se závislosti a šikany

Den charity ve Dvoře Králové a olympijský pětiboj 2012

 

27. září, na svátek sv. Vincence z Paula jsme připravili program pro velké i malé...

Střelka nejen pomáhá ale i baví děti

Článek v 5+2 dny Trutnovsko

Charita varuje klienty před pančovaným alkoholem

Charita ČR ve svých zařízeních informuje své klienty o nebezpečném alkoholu s příměsí metylakoholu, který si v posledních dnech vyžádal již několik lidských životů, nepřijímá však žádná zvláštní opatření.