Měníme interiér klubu -  Střelka + Labyrint

 

  S novou službou inovovujeme interiér Klubu

Benedikt XVI. oznámil rezignaci na papežský úřad

Benedikt XVI. oznámil rezignaci na papežský úřad

Svatý otec Benedikt XVI. (85 let) uvedl, že 28. února 2013 opustí svůj úřad. Důvodem jeho rozhodnutí je vysílení a pokročilý věk.

Charita chystá pro věřící akci Postní almužna

Charita chystá pro věřící akci Postní almužna

K postní době již tradičně patří duchovně-formační akce Postní almužna. Během tohoto období mají věřící v ČR opět možnost návratu ke starobylé tradici – almužně. Takto získaný finanční obnos pak pomůže lidem v nouzi v daném místě.

Charita ČR má nového ředitele

Charita ČR má nového ředitele

Novým ředitelem Charity ČR je od 1. února 2013 Lukáš Curylo, který je současně ředitelem Diecézní charity ostravsko-opavské. Ve funkci ředitele Charity ČR vystřídal Oldřicha Haičmana, kterému k 31. lednu 2013 skončil jeho mandát.  

Výnost tříkrálové sbírky ve Dvoře králové 2013

Děkujeme, že jste naši Charitu podpořili.

Koledníci roznášeli požehnání

 

 

        K+M+B+ 2013

Tříkrálová sbírka celostátně již potřinácté

Již potřinácté vyjdou počátkem ledna 2013 do ulic měst a obcí koledníci Tříkrálové sbírky, aby lidem popřáli šťastný nový rok, podarovali je zpěvem a drobným dárkem a poprosili o příspěvek do zapečetěné pokladničky na pomoc těm, kteří si sami pomoci nemohou. Sbírka začíná 2. ledna. 

Vánoční přání od naší Farní charity

„Já jsem ten chléb živý,

který sestoupil z nebe;

kdo jí z tohoto chleba,

živ bude navěky.“ 

    Jan 6,51  

Biskupství královéhradecké nabízí uplatnění na pozici:

Technik / technička pro vikariáty Jilemnice a Trutnov

Celocharitní schůze

 

Dvakrát do roka se sejdou všichni zaměstnanci naší Farní charity, aby se dozvěděli aktuální zprávy z dění v jednotlivých službách. Následné posezení u dobrého jídla podporuje týmovou spolupráci a vzájemné poznávání...