Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Den Charity ve Dvoře Králové n. L.

 

Podobné akce se konají na mnoha místech republiky kolem svátku sv. Vincence z Paul (27. září), patrona a zakladatele moderní charitativní práce.

Místo: Náměstí TGM, Dvůr Králové nad Lebam
Termín: 27. 9. 2013, 14:00 — 27. 9. 2013, 17:30

Cenu Charity obdrželi vynikající pracovníci

Devět charitních pracovníků a dobrovolníků obdrželo 25. září v Praze ocenění z rukou nejvyšších představitelů Charity ČR: prezidenta biskupa Pavla Posáda a ředitele Lukáše Curyla. Cena Charity ČR je poděkováním za nelehkou a obětavou práci a podporu charitního díla.

Dvorská Slunečnice na návštěvě v Rychnově nad Kněžnou

Ve středu 18. 9. 2013 byli klienti a pracovníci sociálně terapeutické dílny Slunečnice ze Dvora Králové nad Labem v doprovodu P. Jana Czekaly na exkurzi a výměně zkušeností ve Farní charitě v Rychnově nad Kněžnou. Návštěva se uskutečnila v rámci 20. výročí založení stacionáře sv. Františka. Pro všechny návštěvníky byl připraven bohatý program.

Vyrábění z přírodnin

Srdečně Vás zveme na událost v Klubu Střelka a Labyrint na výtvarné pondělí s názvem Vyrábění z přírodnin.
Místo: Farní Charita Dvůr Králové nad Labem
Termín: 16. 9. 2013, 15:00 — 16. 9. 2013, 18:00

Den charit

Dobrovolníci začínají pomáhat v hradecké Fakultní nemocnici

Dobrovolníci Diecézní charity Hradec Králové budou od září docházet také za pacienty hradecké Fakultní nemocnice, konkrétně na II. interní gastroenterologickou kliniku a III. interní gerontometabolickou kliniku. S pacienty budou trávit volný čas a pokusí se jim zpříjemnit a zpestřit pobyt v nemocnici.